tel. (058) 553 32 70 | lapuerta@lapuerta.pl

Raty

RATY

Polecamy Państwu nowoczesną i korzystną formę zakupów na raty.
Wszystkie oferowane produkty, towary i usługi można zakupić w systemie ratalnym. Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się obsługą ratalną i dlatego naszym klientom możemy zaproponować najkorzystniejszą ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Dla klientów którzy już korzystali z kredytu istnieje możliwość przyznania kredytu jedynie na podstawie dowodu osobistego.

PRZYKŁADOWA KWOTA KREDYTU

KWOTA KREDYTU  12 MIESIĘCY 24 MIESIĄCE   36 MIESIĘCY
 Miesięczna  SUMA  Miesięczna  SUMA  Miesięczna  SUMA
1000  93,33  1120  51,67  1240  37,78  1360
 2000  186,67  2239  103,33  2480  75,56  2720
3000  373,33  4480  206,67  4960  151,11  5440

Dokumenty potrzebne, aby dokonać zakupu na raty:

dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty) dokument poświadczający fakt uzyskiwania stałych dochodów:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę : aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich zarobków za ostatnie 3 miesiące
2. emeryci i renciści: ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopię decyzji przyznania świadczenia
3. prowadzący gospodarstwa rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa i wysokości dochodów
4. prowadzący działalność gospodarcza: kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopię wpłaty składek ZUS za ostatnie miesiące ewentualnie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w okresie ostatnich 3 miesięcy